Qui som

Més de  quaranta anys d’història

L’A.M.P.A. (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) del Col.legi Lestonnac de Mollet del Vallès es va fundar l’any 1975. Està constituïda legalment i disposa d’uns estatuts propis. L’AMPA som TOTS els pares i mares, o representants legals dels nens i nenes de l’escola. L’AMPA som tots i cadascú de nosaltres.

Objectius

L’AMPA permet als pares i mares intervenir, mitjançant la participació i col·laboració amb l’escola, en el funcionament del centre educatiu proposant accions i projectes per millorar-lo.Des de l’AMPA organitzem activitats culturals, lúdiques, esportives i familiars per a fomentar la convivència entre tots els qui formem part de l’escola (nens, pares, avis i familiars, amics, docents…)

Volem continuar treballant per la implicació i participació del màxim de famílies.Formar part activa de l’AMPA és tan fàcil com posar-se en contacte amb nosaltres.

COM ENS ORGANITZEM

Assemblea general

Cada any, en el primer trimestre, es convoca l’Assemblea General on tots hi podem assistir. En ella es presenta l’estat dels comptes, es fa la valoració del curs anterior i es debaten les propostes pel curs vigent. També s’aproven les quotes i els pressupostos del curs vigent. A l’Assemblea es revisen els càrrecs de la Junta i celebrem quan entren nous vocals.

Qui la forma

La Junta de l’AMPA està formada per un grup de pares i mares de nens i nenes de diferents cursos i que col·laboren de forma completament altruista en totes les activitats i tasques que es fan des de l’associació. Aquesta Junta es reuneix, un mínim d’una vegada al mes per tractar els temes en curs.

Els membres de la Junta de l’AMPA són:

Joqaquim Xiberta, President
Ginés Hernández, Vicepresident
Josep Margarit, Tresorer
Marta Sans, Secretària

Vocals:

Montse Palau
Germán Viejo
Montse Velasco

Enric Batiste
Mercè Torrents
Adrià Lorente
Carme Palau
Jordi Solà

El representant de l’AMPA al Consell Escolar, el tria la junta de l’AMPA cada vegada que es renova el Consell Escolar.